Kooperacja  IURIS  CONSULTUS

Dzięki ścisłej współpracy z kancelariami adwokackimi i radcowskimi w innych polskich miastach, jesteśmy w stanie zadbać o sprawy naszych Mandantów w wielu miejscach. Nasze kontakty z prawnikami z innych krajów Europy oraz innych kontynentów, zapewnią Mandantom profesjonalną obsługę ich interesów zagranicą.

Nasza Kancelaria utrzymuje również stałą współpracę z wybranymi kancelariami notarialnymi, rzecznikami patentowymi, tłumaczami przysięgłymi, biegłymi sądowymi z różnych dyscyplin i doradcami podatkowymi, aby zawsze być dyspozycyjnym wobec Mandantów i służyć im w kompleksowy sposób pomocą.

Kooperujemy także ze specjalistami z różnych dziedzin. Pozwala to na wszechstronną ocenę spraw będących przedmiotem prowadzonych przez nas spraw, a w efekcie przyczynia się do wyeliminowania potencjalnych zagrożeń będących efektem niewiedzy. Prawo i gospodarka są w dzisiejszym świecicie dyscyplinami tak kompleksowymi, że przy większych projektach wyłącznie praca zespołowa może dać rezultat najwyższej jakości. Dotyczy to również innych sfer działalności, choćby takich jak architektura czy psychologia.

XXI wiek jest erą wąskich specjalizacji, dlatego też szerokie grono specjalistów z różnych branż, z którymi współpracujemy, przyczynia się wspólnie z nami na rzecz sukcesu naszych Mandantów.