Zakres naszych usług

Pomoc jurystyczna dla firm

Pomoc jurystyczna dla podmiotów zagranicznych z krajów niemieckojęzycznych na terenie Polski i polskich przedsiębiorców w Niemczech

Europejskie środki pomocowe

Sprawy z zapisu na sąd polubowny

Arbitraż gospodarczy

Obsługa jurystyczna kontraktów i umów

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od towarzystw ubezpieczeniowych, ZUS-u, ZOZ-ów oraz innych podmiotów (w tym osób fizycznych) zobligowanych do naprawienia szkody lub wypłaty stosownego zadośćuczynienia

Obsługa jurystyczna wierzytelności – Windykacja należności

Mediacja w celu legalnego i dyskretnego rozwiązywania każdego rodzaju sporów

Indywidualne sprawy z zakresu prawa administracyjnego

Pomoc w realizacji interesów cudzoziemców w Polsce

Organizowanie pomocy prawnej na terenie Niemiec za pośrednictwem współpracujących kancelarii

Analiza szans powodzenia i opracowywanie skarg konstytucyjnych i skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz wybór właściwej reprezentacji procesowej (dobór adwokata, czy radcy prawnego), który przejmie prowadzenie sprawy pod naszą ścisła kontrolą

Internetowa Kancelaria

[powrót]