Patron – opiekun, obrońca; relig. święty orędownik, opiekun, protektor osób, stanów, rzemiosł itp.; dawn. adwokat, obrońca sądowy; przest. pracodawca, zwierzchnik.

Etym. – fr. „patron” – szef, majster; chlebodawca; gospodarz; właściciel (pensjonatu, zakładu) od śrdw. łac. „patronus” – właściciel beneficjum; święty orędownik; pan; wzór łac. „patron, możny pan rz. występujący jako protektor wyzwoleńców i klientów (podopiecznych), m.in. w procesach sąd.” od pater „ojciec”

(źródło: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego)